O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Paketi Modela
Paketi Modela
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
kontakt

 

 home / konsultantske usluge


KONSULTANTSKE USLUGE

Privredno društvo Q-EXPERT CONSULTING d.o.o. pruža kompletne konsultantske usluge i pomoć u primeni sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO/IEC 15189, IATF 16949, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 20000-1, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 27001, ISO 50001, EN 9100, Evropske direktive – CE znak, i drugih

Konsultantske usluge obuhvataju sprovođenje svih aktivnosti od strane konsultantskog tima, potrebnih za sertifikovanje prema zahtevima datog standarda.

U slučaju kada se istovremeno primenjuje više standarda za sisteme menadžmenta, potrebne aktivnosti se definišu tako da se uspostavi integrisani sistem menadžmenta (IMS), koji obuhvata i zajedničke i specifične elemente za sve standarde koji se primenjuju.

Zajedničke aktivnosti na primeni standarda za sisteme menadžmenta obuhvataju:

  1. Snimak stanja
  2. Formiranje TIMA PROJEKTA
  3. Obuka
  4. Specifikacija potrebne dokumentacije
  5. Izrada dokumenata
  6. Primena dokumentovanog sistema u praksi
  7. Interna/Predsertifikaciona provera
  8. Korektivne mere
  9. Preispitivanje od strane rukovodstva celokupnog sistema
  10. Dobijanje sertifikata od strane sertifikacionog tela

Neki standardi za sisteme menadžmenta (na primer, ISO/IEC 27001) zahtevaju specifične aktivnosti za uspešnu primenu i njih definiše Q-EXPERT CONSULTING d.o.o. u zavisnosti od konkretne situacije.

Sprovođenjem ovih aktivnosti, Q-EXPERT CONSULTING d.o.o. garantuje dobijanje sertifikata za date standarde.

* * *

 

 
o nama |vizija, misija i politika | konsultantske usluge | obuka | knjige i ostale publikacije | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 | paket-modela-dokumenata-iso-9001-2015-iso-14001-2015-iso-45001-2018 | organizacija | reference | konsultantski tim | poslovni prostor | kontakt
Broj poseta