O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Osnovne delatnosti
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
Publikacije
O nama
kontakt

 

 home / mapa sajta


- Naslovna strana
- O nama
- Vizija i misija
- Osnovne delatnosti
- Konsultantske usluge
- Obuka
- Paket modela dokumenata ISO 9001:2015
- Sertifikovana organizacija
- Reference
- Konsultantski tim
- - - - Spisak svih konsultanata na jednoj strani
- - - - Spoljni saradnici
- Publikacije
- Poslovni prostor

 

 

 SADA PO NIŽOJ CENI !!!

Paket modela dokumenata
prema zahtevima standarda ISO 9001:2015

  • U septembru 2015. godine zvanično je izašla i stupila na snagu najnovija verzija standarda ISO 9001, pod oznakom ISO 9001:2015.

  • Za Vas smo pripremili PAKET MODELA DOKUMENATA koji u potpunosti zadovoljava zahteve novog standarda ISO 9001:2015.

  • U PAKET MODELA DOKUMENATA  (u WORD-u) ugrađeno je konsultantsko iskustvo u preko 300 organizacija i ustanovarazličitih delatnosti.

Detaljnije informacije na folderu Paket modela dokumenata ISO 9001:2015

EKSKLUZIVNO:
Sada po ceni od samo 1.650 dinara!!!


Primena međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta u organizacijama i ustanovama, sa modelima dokumenata (ISO 9001, ISO 1001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001)

o nama |vizija, misija i politika | osnovne delatnosti | konsultantske usluge | obuka | Knjiga: Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 | organizacija | reference | organizacija | reference | konsultantski tim | publikacije | poslovni prostor | kontakt
Broj poseta