O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
kontakt

 

 home / obuka


BROJ UČESNIKA NA OBUKAMA

Na dan 18. 6. 2020. godine, kroz različite obuke Q-EXPERT CONSULTING d.o.o. prošlo je 18.129 učesnika:

 1. Na javnim kursevima i seminarima: 7.181 učesnik.
 2. Na internim kursevima i seminarima: 10.948 učesnika..

Od ukupnog broja 18.129, na kursu za interne proveravače je bilo 3.861 učesnika iz 504 organizacije:

 1. Na javnim kursevima iz 360 organizacijа.
 2. Na internim kursevima iz 144 organizacije.

Novi format Kursa za interne proveravače

Preuzmite nove programe kurseva za interne proveravače:

 1. Program kursa za interne proveravače prema standardu ISO 9001.
  Download: Program kursa ISO 9001

 2. Program kursa za interne proveravače prema standardu ISO 14001.
  Download: Program kursa ISO 14001

 3. Program kursa za interne proveravače prema standardu ISO 45001.
  Download: Program kursa ISO 45001

* * *

 Programi obuka u oktobru i novembru 2020.

  U oktobru i novembru 2020. godine biće održane sledeće obuke u hotelu PALAS u Beogradu:

 1. Seminar MENADŽER IMS za kvalitet, životnu sredinu, bezbednost i zdravlje na radu (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018).

  Datum održavanja: 26-28. oktobar 2020.
  Download Program – Menadzer IMS.
  Download Prijava ucesca – Menadzer IMS.

 2. Kurs za interne proveravače (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 27001, ISO 22000:2018, ISO 50001:2018, ISO 13485, i drugi standardi)).

  Datum održavanja: 29-30. oktobar 2020.
  Download Program – Kurs za interne proveravace.
  Download Prijava ucesca – Kurs za interne proveravace.

 3. Seminar Prikaz i tumačenje standarda ISO 45001:2018, sa praktičnim primerom izrade Izveštaja o istraživanju incidenta.

  Datum održavanja: 2. novembar 2020.
  Download Program – Prikaz i tumačenje standarda ISO 45001.
  Download Prijava ucesca – Prikaz i tumačenje standarda ISO 45001.

Najnovije!

Novi format Kursa za interne proveravače

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva i preko 4.000 obučenih proveravača, razvili smo nove programe za obuku internih proveravača. Obuka je koncipirana tako da se učesnici u potpunosti osposobe za provere ključnih zahteva standarda za sisteme menadžmenta tako što se za svaki zahtev rade konkretni primeri (radionice), uz vođenje i usmeravanje od strane predavača. Ovakva obuka je posebno efikasna kada organizacija hoće da osposobi određen broj svojih zaposlenih („In House“) za vršenje internih provera.
Pogledajte na folderu Obuka programe za standarde ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Paket modela dokumenata
prema zahtevima standarda
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

Upravo je završen paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 (pogledajte detalje na folderu „Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018“).

Nove niže cene paketa modela dokumenata:

 1. Detalji na folderu „Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015“
 2. Detalji na folderu „Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015“

o nama |vizija, misija i politika | konsultantske usluge | obuka | Knjiga: Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 | paket-modela-dokumenata-ISO-9001-2015-i-ISO-14001-2015 | paket-modela-dokumenata-iso-9001-2015-iso-14001-2015-iso-45001-2018 | paket-modela-dokumenata-iso-9001-2015-iso-14001-2015-iso-45001-2018 | organizacija | reference | konsultantski tim | poslovni prostor | kontakt
Broj poseta