O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
Knjige
Paketi Modela
Paketi Modela
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
kontakt

 

 home / obuka


BROJ UČESNIKA NA OBUKAMA

Na dan 9. 8. 2022. godine, kroz različite obuke Q-EXPERT CONSULTING d.o.o. prošlo je 18.544 učesnika:

 1. Na javnim kursevima i seminarima: 7.181 učesnik.
 2. Na internim kursevima i seminarima: 11.363 učesnika.

Od ukupnog broja 18.544, na kursu za interne proveravače je bilo 4.070 učesnika iz 507 organizacija

 1. Na javnim kursevima iz 360 organizacijа.
 2. Na internim kursevima iz 147 organizacija.

Spisak najnovijih obuka

Pogledajte 14 najnovijih obuka i njihove detaljne programe

 1. Spisak najnovijih obuka sa cenama
 2. Prilog 1 - Program kursa ISO 9001
 3. Prilog 2 - Program kursa ISO 14001
 4. Prilog 3 - Program kursa ISO 45001
 5. Prilog 4 - Program kursa ISO 50001
 6. Prilog 5 - Program kursa ISO IEC 27001
 7. Prilog 6 - Program kursa EN 9100
 8. Prilog 7 - Program za upoznavanje sa ISO 9001
 9. Prilog 8 - Program za upoznavanje sa ISO 14001
 10. Prilog 9 - Program za upoznavanje sa ISO 45001
 11. Prilog 10 - Program za upoznavanje sa ISO 14001
 12. Prilog 11 - Program za upoznavanje sa EN 9100
 13. Prilog 12 - Program za menadzera ISO 9001
 14. Prilog 13 - Program za menadzera ISO 45001
 15. Prilog 14 - Program za menadzera IMS

* * *

 
o nama |vizija, misija i politika | konsultantske usluge | obuka | knjige i ostale publikacije | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 | paket-modela-dokumenata-ISO-9001-2015-i-ISO-14001-2015 | paket-modela-dokumenata-iso-9001-2015-iso-14001-2015-iso-45001-2018 | paket-modela-dokumenata-iso-9001-2015-iso-14001-2015-iso-45001-2018 | organizacija | reference | konsultantski tim | poslovni prostor | kontakt
Broj poseta