O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Paketi Modela
Paketi Modela
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
kontakt

 

 home / o nama


Privredno društvo Q-EXPERT CONSULTING d.o.o. je osnovano sa namerom i opredelјenjem da bude vodeća konsultantska organizacija u regionu u oblasti projektovanja, uspostavlјanja i primene sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO/IEC 15189, IATF 16949, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 20000-1, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 27001, ISO 50001, EN 9100, Evropske direktive – CE znak, i drugih

OSNOVNA DELATNOST

 1. Konsultantske usluge u primeni različitih sistema menadžmenta.
 2. Obuka u oblasti davanja konsultantskih usluga (kursevi za rukovodstvo i zaposlene, kursevi za interne provere, itd).
 3. Vršenje internih provera za potrebe naših korisnika.

SERTIFIKOVANA ORGANIZACIJA

Q-EXPERT CONSULTING d.o.o. je sertifikovan prema standardima:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO/IEC 27001

REFERENCE

 1. Konsultantske usluge u primeni različitih sistema menadžmenta.
  • Mi imamo preko 310 uspešno sertifikovanih i akreditovanih korisnika, kao i veliki broj korisnika kod kojih je u toku rad na primeni nekog od sistema menadžmenta.
  • Nijedan od naših korisnika nije imao probleme prilikom sertifikacije/akreditacije i svi su uspešno dobili sertifikate/akreditacije.
  • Za detalјe videti www.q-expert.rs .

 2. Obuka u oblasti davanja konsultantskih usluga (kursevi za rukovodstvo i zaposlene, kursevi za interne provere, itd).
  • Na dan 9. 8. 2022. godine, kroz različite obuke Q-EXPERT CONSULTING d.o.o. prošlo je 18.544 učesnika:
   • Na javnim kursevima i seminarima: 7.181 učesnik.
   • Na internim kursevima i seminarima: 11.363 učesnika.

  • Od ukupnog broja 18.544, na kursu za interne proveravače je bilo 4.070 učesnika iz 507 organizacija
   • Na javnim kursevima iz 360 organizacijа.
   • Na internim kursevima iz 147 organizacija.

 
o nama |vizija, misija i politika | konsultantske usluge | obuka | knjige i ostale publikacije | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 | paket-modela-dokumenata-iso-9001-2015-iso-14001-2015-iso-45001-2018 | organizacija | reference | konsultantski tim | poslovni prostor | kontakt
Broj poseta