O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Osnovne delatnosti
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Paketi Modela
Paketi Modela
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
kontakt

 

 home / paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018


Paket modela dokumenata
prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

PAKET MODELA DOKUMENATA prema zahtevima standarda
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018  možete naručiti:

Preuzmite sa www.q-expert.rs

1)    Modeli dokumenata – Obaveštenje

Modeli dokumenata – Obaveštenje

2)    Modeli dokumenata – Spisak

Modeli dokumenata – Spisak

3)    Modeli dokumenata – Saveti za korišćenje modela

Modeli dokumenata – Saveti za korišćenje modela

4)    Sadržaj Poslovnika IMS (QMS+EMS+OH&S)

Sadržaj Poslovnika IMS (QMS+EMS+OH&S)

5)     Sadržaj svih 47 modela procedura :

o nama | vizija i misija | osnovne delatnosti | konsultantske usluge | obuka | paket modela dokumenata iso 9001:2015 | sertifikovana organizacija | reference | konsultantski tim | publikacije | poslovni prostor

Broj poseta